Tenshinsho-den Katori Shinto-ryu México Shibu

Shibu autorizado por el Shinbukan Dojo de Japón